Inventory clerk

Lokatie NL-KA Botlek Rotterdam
Requisition ID
2023-12112
# vacatures
1
Soort vacature
Regular Full-Time

Samenvatting functie

Waarborgen van een adequaat beheer en opslag van finished products, verpakkingsmaterialen en special materials, alsmede inzicht in voorraadniveaus over de locaties en leveren van een bijdrage aan de optimalisatie van verpakkingen

Taken en verantwoordelijkheden

 •  zorgen voor de realisatie van een effectief beheer van de finished products (aantallen, locatie), verpakkingsmaterialen en special materials
 •  bewaken van de loodsbezetting in afstemming met planning afzak, signaleren van eventueel aanvullende benodigde opslagruimte en afstemmen met leidinggevende over extra capaciteit
 •  zorgen voor de indeling van het magazijn en doen van aanbevelingen inzake praktische verbeteringen
 •  bewaken van de voorraden finished products, verpakkingsmaterialen en special materials over de diverse opslaglocaties (binnen-/buitenland)
 •  zorgen voor indeling en benodigde opslagruimte t.b.v. packaging materials
 •  vergelijken voorraad packaging materials t.o.v. 3 maanden forecast, signaleren van afwijkingen en nemen van acties/maatregelen ter oplossing
 •  zorgdragen voor het vergelijken van de administratieve met de werkelijke voorraden (finished products, OQ) over de locaties, (laten) uitzoeken en corrigeren van de verschillen in het ERP systeem
 •  bewaken van tijdige ontvangst en informeren van inkoop bij afwijkingen
 •  bespreken van uitgaande transporten en welke locaties het betreft met Shipper en zorgdragen voor de uitvoering hiervan
 •  verwerken van mutaties in het (administratieve) systeem o.b.v. fysieke orderverplaatsingen
 •  bepalen van re-order niveaus voor de voorraden
 •  bepalen van de bestelorder grootte voor de diverse voorraden en afstemmen hierover met inkoop
 •  coördineren van de afhandeling en verzending van monsterverzoeken naar klanten
 •  coördineren van extra monster verzoeken van Lab i.v.m. kwaliteit
 •  controleren van voorraden op expiry date, tijdig organiseren van kwaliteitsmonsters voor het lab en bewaken van de afhandeling
 •  volgen van ontwikkelingen met betrekking tot verpakkingen en testen van producten van potentiële leveranciers in samenwerking met inkoop
 •  fungeren als aanspreekpunt voor de diverse verpakking leveranciers (1 vreemde taal)
 •  bespreken van mogelijkheden nieuwe/ gewijzigde verpakkingen (zakken, bigbags, karton en pallets) met interne afdelingen
 •  overleggen met interne afdelingen over optimale verpakkingscombinaties, testen van verpakkingen
 •  rapporteren over uitkomsten en communiceren hierover met intern belanghebbenden
 •  beheren en bijhouden van labelprogramma t.b.v. B-grades
 •  onderhouden van de verpakkingsinformatie
 •  rapporteren , ondersteunen en toezien op tijdige afhandeling van supplier klachten i.s.m. inkoop
 •  uitzoeken en verzamelen van informatie en doorgeven ter verdere afhandeling
 •  naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieuVereisten

 •  HBO
 •  Opleiding/ervaring
 •  MBO/HBO opleiding in logistieke richting of bereidheid tot volgen daarvan
 •  1- 3 jaar ervaring in vergelijkbare sector
 •  Affiniteit met logistiek en administratieve processen
 •  Kennis van de locale mogelijkheden en randvoorwaarden m.b.t. verschepingen en verladingen
 •  Goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, vrijmoedigheid om op alle niveau’s in de organisatie en met leverancier te communiceren

Opties

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed