Chemical Operator Production

Lokatie NL-KA Botlek Rotterdam
Requisition ID
2023-12055
# vacatures
1
Soort vacature
Regular Full-Time

Samenvatting functie

Cabot B.V. valt onder de Cabot Corporation met hoofdkantoor in Amerika en 35 productielocaties wereldwijd. Cabot bestaat uit 4 bedrijfssegmenten: Reinforcement Materials, Performance Materials, Advance Technologies en Purification Solutions. Cabot B.V. te Botlek behoort tot de Performance Materials segment. Op de Botleklocatie wordt carbon black (roet) en fluffy (nabewerking van geproduceerde carbon black tot fijnpoedering materiaal) geproduceerd. De locatie beschikt over eigen utiliteitsvoorzieningen voor stoom en stroom.

De locatie wordt aangestuurd door een general manager met daaronder de afdelingen SHE, HR, finance, operations en maintenance & engineering. De functie valt onder de afdeling operations. De afdeling operations houdt zich bezig met de productie van carbon black en fluffy en de utiliteitsvoorzieningen. Er wordt gewerkt in een 5-ploegendienst.

Het productieproces bestaat uit de volgende 4 deelprocessen:
1. produceren van carbon black, opgedeeld in:
a. productie van carbon black door onvolledige verbranding van olie in reactoren (field A)
b. roetverwerking en pellitisering, droging en transport naar silo’s (field B)
2. produceren van fluffy: malen van geproduceerde carbon black
3. productie van hulpstoffen met systemen voor lagedruk-, hogedruk- en instrumentenlucht, stoom, aardgas, elektriciteit, demiwater, stadswater, branderkoelwater en waterfiltering (utiliteitsvoorzieningen)
4. aansturing van systemen ten behoeve van het productieproces vanuit de controlekamer

 

Taken en verantwoordelijkheden

- controleren van aanwezigheid van benodigdheden (grond- en hulpstoffen)
- lossen en doseren van grond- en hulpstoffen
- gereedmaken van procesonderdelen (o.a. door het ombouwen met behulp van handgereedschappen of schoonmaken van installatieonderdelen)
- instellen en controleren van procesonderdelen o.b.v. checklist, werkinstructies en instructies vanuit controlekamer
- meten van vrije ruimten in silo’s, invoeren van gegevens en controleren van verwerkingssnelheden en beschikbare ruimte
- signaleren en melden van afwijkingen en (dreigende) tekorten aan benodigdheden aan controlekamer

- mede in en uit bedrijf nemen van installatieonderdelen a.d.h.v. voorschriften en/ instructies vanuit controlekamer en/of wachtchef
- bijregelen van apparatuur ter plaatse o.b.v. gegeven aanwijzingen en instructies vanuit de controlekamer
- melden van afwijkingen aan controlekamer
- bedienen van de reclaimsystemen
- nemen van monsters en uitvoeren van standaardbepalingen (w.o. vocht-/dichtheidsbepaling), laten uitvoeren van analyses door productielaborant
- ondersteunen van collega operator bij bediening van overige delen van productie- en utiliteitsinstallaties (o.a. door fysieke handelingen bij ombouwwerkzaamheden of door het ondersteunen bij storingsoplossingen)

- uitvoeren van 1e lijns onderhoudswerkzaamheden
- oplossen van eenvoudige (proces)verstoringen (w.o. lekkages en verstoppingen)
- assisteren van TD bij verhelpen van grote storingen en onderhoudswerkzaamheden
- mede vrijmaken van (delen van) installaties (o.a. door inblocken/drainen, controleren van blusmiddelen en verrichten van gasmetingen), overdragen aan hoofdoperator/wachtchef

- vastleggen van gegevens m.b.t. productie-, procesgegevens en bijzonderheden
- overdragen van werkzaamheden bij ploegwisseling, toelichten van bijzonderheden
- leveren van bijdrage aan nieuwe procedures door het doen van verbetervoorstellen

- schoon en ordelijk houden van de werkplek
- naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures o.h.g.v. kwaliteit, veilig-, gezondheid en milieu
- melden van incidenten en (bijna) ongevallen

Vereisten

MBO 4 diploma procestechniek, Vapro C  of  Vapro B en binnen 2 jaar afronden van Vapro C 

Opties

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed