E&I Head Technician

Lokatie NL-KA Botlek Rotterdam
Requisition ID
2023-11649
# vacatures
1
Soort vacature
Regular Full-Time

Samenvatting functie

Repareren, reviseren, installeren, onderhouden en modificeren van pneumatische, elektronische, PLC- en computergestuurde procesbesturingsapparatuur/installaties en elektrotechnische en elektronische apparatuur/installaties van Carbon Blackplant, conform milieu-, ISO-, ARBO-, NEN-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften/-procedures, zodanig dat opdrachten tijdig en overeenkomstig vereiste specificaties worden uitgevoerd.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verhelpen van storingen aan procesbesturingsapparatuur/installaties en elektrotechnische en elektronische apparatuur/installaties, zodanig dat juiste en veilige werking verkregen wordt. Oriënteren ter plaatse en raadplegen van documentatie (Engels), schema's e.d. lokaliseren en beoordelen van aard en omvang van storing
 • Stellen van diagnoses van storingsoorzaken door o.m. doormeten, testen van software op juiste meetwaarden en aansturing m.b.v. portable-computer. Treffen van noodmaatregelen en opheffen van storingen door o.m. vervangen, repareren van onderdelen, wijzigen van programmatuur en testen van gerepareerde/aangepaste onderdelen/programmatuur. Inschakelen van hoofdtechnicus EID bij specifieke/complexe storingen aan hard-/software van procesbesturingssystemen
 • Uitvoeren van preventief en inspectief onderhoud a.h.d.v. controlelijsten en inspectieprogramma's, registreren van bevindingen en uitvoeren van correcties.
 • Modificeren en installeren van apparatuur op elektrotechnisch (incl. schakel- en verdeelinrichtingen) en besturingstechnisch gebied op basis van tekeningen, schema's en verkregen richtlijnen. Uitvoeren van installatiewerkzaamheden in het veld. In samenwerking met produktieleidinggevende in bedrijf stellen en in- en bijregelen van geïnstalleerde/gemodificeerde apparatuur/installaties.
 • aandragen van suggesties ter optimalisatie van installaties/apparatuur en toelichten aan chef en betrokkenen
 • vastleggen en doorgeven van wijzigingen in tekeningen-, schema- en software-bestanden
 • kalibreren van specifieke meet- en regelapparatuur, gaschromatografen, zuurstofanalysers, flow-meters m.b.v. specifieke meetapparatuur
 • verrichten van voorkomende montage-, fit- en kleinbankwerk (lassen, solderen, vijlen, slijpen e.d.).
 • toezien op naleving door alle in en in nabijheid van EID-installaties/-ruimten verblijvende personen.

Vereisten

Functie-eisen

 • Zorgen voor juiste vaktechnische uitvoering van werkzaamheden.
 • Geven (incidenteel in geval van stops/projecten) van vaktechnische aanwijzingen en instructies aan personeel van derden. 
 • Uitwisselen van informatie omtrent storingen, reparatie-, installatie- en 
 • modificatiewerkzaamheden 
 • incidentele vaktechnische medewerkers (werkzaamheden);
 • collega's EID (afstemming);
 • collega's maintenance (informatie);
 • leidinggevenden/personeel produktie-afdelingen (storingen, reparaties, modificaties);
 • (buitenlands) personeel van derden (werkzaamheden, voorschriften).
 • Bedienen van meetinstrumenten en hanteren van (hand)gereedschappen.
 • Opletten bij en accuraat uitvoeren van werkzaamheden mede met oog op veiligheid. 
 • Attent zijn op handhaving/toepassing van voorschriften/procedures. 
 • Alert zijn op afwijkingen en bijzonderheden.
 • Kunnen verwoorden voor interne CABOT-functionarissen van aangelegenheden op elektro- en instrumentatietechnisch terrein.
 • Incidenteel vaktechnisch leiding te kunnen geven aan kleine groep vaktechnische 
 • medewerkers (personeel van derden).
 • Kunnen toelichten van suggesties ter optimalisatie van apparatuur/installaties.
 • Kunnen instrueren terzake procedures.
 • Kunnen lezen van engelstalige documentatie. Informatie kunnen uitwisselen in het Engels.

Opleiding
Van de vakgebieden E en I, één op MBO-niveau en het andere vakgebied op een lager niveau.

 

Aanvullende cursussen, zoals:

 • BP (Bevoegd Persoon)
 • VVA-1 van PBNA (veiligheid voor contractors)
 • heftruck en hoogwerker.

Installaties

 • Kennis te hebben van alle EI-installaties op Cabot-terrein.
 • EI-storingen te kunnen lokaliseren, analyseren, oplossingsvarianten te kunnen aandragen en EI-storingen te kunnen verhelpen.
 • Inzicht en kennis te hebben van/in Cabot-produktie- en utiliteitsprocessen. 
 • Globaal inzicht te hebben in van invloedzijnde factoren op deze processen. 
 • Kennis en inzicht te hebben in veiligheidsrisico's van installaties en processen.
 • Kennis te hebben van milieu-, ISO-, ARBO-, NEN-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften/procedures.

Dit is een hele goede mogelijkheid voor jonge professionals om toe te treden tot een globale Cabot familie met ongeveer 4600 medewerkers en 35 productielocaties wereldwijd. Dagelijks werk je samen met collega’s uit meer dan 20 verschillende landen. Cabot biedt een ethisch verantwoorde werkomgeving, leermogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, een resultaatafhankelijke beloning en vriendelijke collega’s! Dit is een plek waar je jouw potentieel kunt benutten, je persoonlijke doelen kunt behalen en je leiderschapskwaliteiten kunt ontwikkelen.


Cabot bestaat uit 4 bedrijfssegmenten: Reinforcement Materials, Performance Materials, Advance technologies en Purification Solutions. Cabot B.V. te Botlek behoort tot de Performance Materials segment. Op de Botlek locatie wordt Carbon Black (zwarte koolstof) geproduceerd. Producten zijn gebaseerd op 3 kerncompetenties, t.w.; maken en bewerken van fijne deeltjes, bewerken van de oppervlakken van fijne deeltjes om hun functionaliteit te wijzigen en het ontwerpen van deeltjes die bepaalde eigenschappen kunnen onttrekken aan composieten. Cabot B.V. houdt zich specifiek bezig met Carbon Black.

Opties

Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
Share on your newsfeed